کارگاه های آموزشی سومین کنگره ملی شتر
1398/11/28

کارگاه های آموزشی سومین کنگره ملی شتر:

  • تولید مثل شتر - دکتر امیر نیاسری نسلجی
  • تغذیه شتر - دکتر محمد علی امامی میبدی
  • محصولات شتر با تکیه بر محصولات فراسودمند - دکتر سعید زیبایی
  • بیماریهای مهم شتر - دکتر سجاد نجفی

شرکت در کنگره و شرکت در کارگاههای آموزشی برای اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی دارای امتیاز بازآموزی میباشد.